tôi có thể sử dụng cemen Tto khô để làm cứng lớp đá vôi không