khả năng sinh sản tốt nhất cho nghề khai thác quặng đồng