chi phí ước tính của một nhà máy chế biến khoáng sản