quy tắc an toàn trong ngành máy nghiền ở jharkhand