ý nghĩa và các thành phần của ngành khai thác mỏ Nigeria