khai thác vàng bất hợp pháp ở Nam Phi với tư cách là